Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#953

Rellor

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Rolling Pokémon
Type:
HP
41
Attack
50
Defense
60
Sp. Atk
31
Sp. Def
58
Speed
30
Eigroepen:Bug
Nummer:#953 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#254 (Paldea Pokédex)

Abilities

Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Shed Skin
(Verborgen Ability)
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.

Evoluties

Train een Rellor in Let's Go-modus, nadat die 1000 stappen heeft gezet.

Level-up aanvallen

Level
1
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
11
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
15
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
24
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
29
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
35
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM102
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM105
X-Scissor
8010015
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Recover
5
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Broed
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.