Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#966

Revavroom

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Multi-Cyl Pokémon
Type:
HP
80
Attack
119
Defense
90
Sp. Atk
54
Sp. Def
67
Speed
90
Eigroepen:Mineral
Nummer:#966 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#294 (Paldea Pokédex)

Abilities

Overcoat
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zandstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.
Filter
(Verborgen Ability)
Super-effectieve aanvallen van tegenstanders doen 25% minder schade.

Evoluties

Train een Varoom naar Lv. 40.

Level-up aanvallen

Evolutie
Shift Gear
10
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus en de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
1
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
4
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
7
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
10
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
13
Sludge
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
17
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
21
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
32
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
36
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
46
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
52
Spin Out
10010015
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
58
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM091
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM102
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM121
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM157
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM170
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.
Broed
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Broed
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Broed
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.