Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#447

Riolu

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Emanation Pokémon
Type:
HP
40
Attack
70
Defense
40
Sp. Atk
35
Sp. Def
40
Speed
60
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#447 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#064 (Kitakami Pokédex)
#163 (Paldea Pokédex)

Abilities

Steadfast
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau als hij 'flincht'.
Inner Focus
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.
Prankster
(Verborgen Ability)
Eigen statusaanvallen hebben verhoogde prioriteit, maar mislukken op Dark-type tegenstanders.

Evoluties

Train overdag een Riolu met hoge vriendschap.

Level-up aanvallen

Level
1
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
4
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
8
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
12
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
16
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
20
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
24
Vacuum Wave
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
28
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
36
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
40
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
44
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
48
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
52
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Level
56
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM031
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM068
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM069
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM073
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM158
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM167
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM184
Vacuum Wave
4010030
Raakt vóór het doelwit.
TM192
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.

Ei-aanvallen

Broed
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Bullet Punch
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Circle Throw
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Cross Chop
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
High Jump Kick
1309010
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.