Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#1005

Roaring Moon

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Paradox Pokémon
Type:
HP
105
Attack
139
Defense
71
Sp. Atk
55
Sp. Def
101
Speed
119
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#1005 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#397 (Paldea Pokédex)

Abilities

Protosynthesis
Verhoogt de hoogste statistiek van deze Pokémon met 30% in sterk zonlight, of als hij een Booster Energy vast heeft. In het geval van Speed wordt deze verhoogd met 50%.

Level-up aanvallen

Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
Level
1
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Jaw Lock
8010010
Zowel het doelwit als de gebruiker zelf kunnen niet meer wisselen, totdat één van hen uitgeschakeld wordt.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
7
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Level
14
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
21
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Dragon Claw
8010015
Level
35
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
42
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
49
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
56
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
63
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
70
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
77
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Level
84
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
91
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM024
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM031
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM044
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM078
Dragon Claw
8010015
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM117
Hyper Voice
9010010
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM141
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM142
Hydro Pump
110805
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM172
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
TM200
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM221
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
TM222
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
TM226
Dragon Cheer
15
Verhoogt de kans op critical hits van teamgenoten met 1 niveau. Bij Dragon-type teamgenoten wordt de kans met 2 niveaus verhoogd.