Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#844

Sandaconda

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Sand Snake Pokémon
Type:
HP
72
Attack
107
Defense
125
Sp. Atk
65
Sp. Def
70
Speed
71
Eigroepen:Dragon, Field
Nummer:#844 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#271 (Paldea Pokédex)

Abilities

Sand Spit
Roept een zandstorm op wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een aanval.
Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
Sand Veil
(Verborgen Ability)
In een zandstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.

Evoluties

Train een Silicobra naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Brutal Swing
6010020
Level
1
Minimize
10
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
15
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
Glare
10030
Verlamt het doelwit.
Level
30
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
35
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Level
42
Slam
807520
Level
49
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
51
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM026
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM076
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM106
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
TM116
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Broed
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.