Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#664

Scatterbug

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Scatterdust Pokémon
Type:
HP
38
Attack
35
Defense
40
Sp. Atk
27
Sp. Def
25
Speed
35
Eigroepen:Bug
Nummer:#664 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#035 (Paldea Pokédex)

Abilities

Shield Dust
Beschermt tegen neveneffecten van aanvallen.
Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Friend Guard
(Verborgen Ability)
Teamgenoten ontvangen 25% minder schade van aanvallen.

Evoluties

Train een Scatterbug naar Lv. 9.
Train een Spewpa naar Lv. 12.

Level-up aanvallen

Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
6
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
15
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Broed
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.