Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#952

Scovillain

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Spicy Pepper Pokémon
Type:
HP
65
Attack
108
Defense
65
Sp. Atk
108
Sp. Def
65
Speed
75
Eigroepen:Grass
Nummer:#952 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#251 (Paldea Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.
Insomnia
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Moody
(Verborgen Ability)
Verhoogt iedere beurt een willekeurige statistiek van deze Pokémon met 2 niveaus en verlaagt een andere met 1 niveau.

Evoluties

Gebruik een Fire Stone op een Capsakid.

Level-up aanvallen

Evolutie
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Evolutie
Spicy Extract
15
Verhoogt de Attack en verlaagt de Defense van het doelwit beide met 2 niveaus.
Level
1
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Level
1
Leafage
4010040
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
10
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
13
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
17
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
21
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
24
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
33
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
38
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Seed Bomb
8010015
Level
48
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
48
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM107
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM141
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM157
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.