Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#336

Seviper

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Fang Snake Pokémon
Type:
HP
73
Attack
100
Defense
60
Sp. Atk
100
Sp. Def
60
Speed
65
Eigroepen:Dragon, Field
Nummer:#336 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#218 (Paldea Pokédex)

Abilities

Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
Infiltrator
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.

Level-up aanvallen

Level
1
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
4
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
6
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
9
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
11
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
14
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
19
Glare
10030
Verlamt het doelwit.
Level
21
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
24
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
29
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
31
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
34
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
39
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
41
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
44
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
46
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM026
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM102
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.