Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#285

Shroomish

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Mushroom Pokémon
Type:
HP
60
Attack
40
Defense
60
Sp. Atk
40
Sp. Def
60
Speed
35
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#285 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#106 (Paldea Pokédex)

Abilities

Effect Spore
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt, vergiftigd wordt of in slaap valt.
Poison Heal
Geneest iedere beurt 12,5% HP als deze Pokémon vergiftigd is.
Quick Feet
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 50% als hij verlamd is.

Evoluties

Train een Shroomish naar Lv. 23.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
8
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
12
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
15
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
26
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
29
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
33
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
36
Seed Bomb
8010015
Level
40
Spore
10015
Laat het doelwit in slaap vallen.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM073
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM102
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM175
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.

Ei-aanvallen

Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.