Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#672

Skiddo

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Mount Pokémon
Type:
HP
66
Attack
65
Defense
48
Sp. Atk
62
Sp. Def
57
Speed
52
Eigroepen:Field
Nummer:#672 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#221 (Paldea Pokédex)

Abilities

Sap Sipper
Absorbeert Grass-type aanvallen om Attack met 1 niveau te verhogen.
Grass Pelt
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Defense van deze Pokémon met 50% als Grassy Terrain actief is.

Evoluties

Train een Skiddo naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
7
Vine Whip
4510025
Level
9
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
13
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
16
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
20
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
22
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
26
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
30
Seed Bomb
8010015
Level
34
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
38
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
42
Horn Leech
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
45
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM172
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM194
Grassy Glide
6010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.

Ei-aanvallen

Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Broed
Milk Drink
5
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.