Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#705

Sliggoo

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Soft Tissue Pokémon
Type:
HP
68
Attack
75
Defense
53
Sp. Atk
83
Sp. Def
113
Speed
60
Eigroepen:Dragon
Nummer:#705 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#179 (Kitakami Pokédex)
#173 (Paldea Pokédex)

Abilities

Sap Sipper
Absorbeert Grass-type aanvallen om Attack met 1 niveau te verhogen.
Hydration
Geneest eigen statusproblemen in een regenbui.
Gooey
(Verborgen Ability)
Als een tegenstander fysiek contact maakt, wordt zijn Speed verlaagd met 1 niveau.

Vormen

Basisvorm van Sliggoo.
Regionale vorm van Sliggoo in de Hisui-regio.

Evoluties

Train een Goomy naar Lv. 40.
Train een Sliggoo naar Lv. 50 als het buiten gevechten regent.
Train een Goomy naar Lv. 40 (niet mogelijk in Pokémon Scarlet & Violet).
Train een Sliggoo (Hisuian Form) naar Lv. 50 als het buiten gevechten regent.

Level-up aanvallen

Evolutie
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
15
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
25
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
30
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Level
35
Dragon Pulse
8510010
Level
43
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
49
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
56
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM135
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM143
Blizzard
110705
Raakt altijd in een sneeuwstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM175
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM209
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM214
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM224
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.