Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#577

Solosis

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Cell Pokémon
Type:
HP
45
Attack
30
Defense
40
Sp. Atk
105
Sp. Def
50
Speed
20
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#577 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#148 (Blueberry Pokédex)

Abilities

Overcoat
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zandstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.
Magic Guard
Deze Pokémon ontvangt alleen schade van directe aanvallen.
Regenerator
(Verborgen Ability)
Geneest 33% HP bij het wisselen.

Evoluties

Train een Solosis naar Lv. 32.
Train een Duosion naar Lv. 41.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
4
Recover
5
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
8
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Level
12
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
16
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
24
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
24
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
28
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
33
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
36
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Level
44
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
48
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.

TM- en TR-aanvallen

TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM016
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM054
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM092
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM098
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM138
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM161
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM178
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
TM180
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM202
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM217
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TM218
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.

Ei-aanvallen

Broed
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.