Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#918

Spidops

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Trap Pokémon
Type:
HP
60
Attack
79
Defense
92
Sp. Atk
52
Sp. Def
86
Speed
35
Eigroepen:Bug
Nummer:#918 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#013 (Paldea Pokédex)

Abilities

Insomnia
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Stakeout
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen doen dubbele schade als de tegenstander zojuist gewisseld heeft.

Evoluties

Train een Tarountula naar Lv. 15.

Level-up aanvallen

Evolutie
Silk Trap
10
Blokkeert deze beurt alle fysieke en speciale aanvallen tegen de gebruiker. Als een aanval die fysiek contact maakt geblokeerd wordt, wordt de Speed van de aanvaller met 1 niveau verlaagd. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
11
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
14
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
19
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
24
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
28
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
33
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Level
37
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
41
Circle Throw
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Level
45
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Level
49
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM090
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
TM091
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM185
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM202
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
TM211
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM221
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
TM229
Upper Hand
6510015
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar alleen als deze een aanval voorbereidt met verhoogde prioriteit.

Ei-aanvallen

Broed
First Impression
9010010
Raakt vóór het doelwit, maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.