Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#167

Spinarak

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:String Spit Pokémon
Type:
HP
40
Attack
60
Defense
40
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
30
Eigroepen:Bug
Nummer:#167 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#001 (Kitakami Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Insomnia
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Sniper
(Verborgen Ability)
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Spinarak naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
5
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
8
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
12
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
15
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
19
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
22
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
26
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
29
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
33
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
36
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
44
Cross Poison
7010020
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
47
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Level
51
Toxic Thread
10020
Vergiftigt het doelwit en verlaagt diens Speed met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM091
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM175
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM177
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM185
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM211
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM214
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Megahorn
1208510
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.