Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#906

Sprigatito

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Grass Cat Pokémon
Type:
HP
40
Attack
61
Defense
54
Sp. Atk
45
Sp. Def
45
Speed
65
Eigroepen:Field, Grass
Nummer:#906 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#001 (Paldea Pokédex)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Protean
(Verborgen Ability)
Verandert het type van deze Pokémon naar dat van de aanval die hij gaat gebruiken. Werkt eenmalig, tot deze Pokémon wisselt.

Evoluties

Train een Sprigatito naar Lv. 16.
Train een Floragato naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Leafage
4010040
Level
1
Scratch
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
10
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
13
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
15
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
17
Seed Bomb
8010015
Level
21
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
25
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
28
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
32
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM146
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM194
Grassy Glide
6010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
TM206
Petal Blizzard
9010015

Ei-aanvallen

Broed
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Petal Blizzard
9010015
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.