Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#931

Squawkabilly (Blue Plumage)

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Parrot Pokémon
Type:
HP
82
Attack
96
Defense
51
Sp. Atk
45
Sp. Def
51
Speed
92
Eigroepen:Flying
Nummer:#931 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#113 (Paldea Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig.
Guts
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50% als hij verlamd, vergiftigd of verbrand is, of slaapt.

Vormen

Vang een wilde Squawkabilly (Green Plumage).
Vang een wilde Squawkabilly (Blue Plumage).
Vang een wilde Squawkabilly (Yellow Plumage).
Vang een wilde Squawkabilly (White Plumage).

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Level
1
Peck
3510035
Level
6
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
10
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
13
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
17
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
20
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
24
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
27
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
30
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
34
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Level
38
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
42
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
47
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
52
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM191
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TM197
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM216
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.

Ei-aanvallen

Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Broed
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.