Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#434

Stunky

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Skunk Pokémon
Type:
HP
63
Attack
63
Defense
47
Sp. Atk
41
Sp. Def
41
Speed
74
Eigroepen:Field
Nummer:#434 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#226 (Paldea Pokédex)

Abilities

Stench
Eigen aanvallen hebben 10% kans om te 'flinchen'.
Aftermath
Als een tegenstander deze Pokémon uitschakelt met een aanval die fysiek contact maakt, verliest hij 25% HP.
Keen Eye
(Verborgen Ability)
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.

Evoluties

Train een Stunky naar Lv. 34.

Level-up aanvallen

Level
1
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Scratch
4010035
Level
3
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
6
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
12
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
15
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
18
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
21
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
24
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
30
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
33
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
36
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
39
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
42
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM026
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM091
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM102
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM141
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM172
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM174
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
TM175
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM207
Temper Flare
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM214
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM221
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.

Ei-aanvallen

Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.