Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#283

Surskit

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Pond Skater Pokémon
Type:
HP
40
Attack
30
Defense
32
Sp. Atk
50
Sp. Def
52
Speed
65
Eigroepen:Bug, Water 1
Nummer:#283 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#149 (Kitakami Pokédex)
#049 (Paldea Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Rain Dish
(Verborgen Ability)
Geneest iedere beurt 6,25% HP in een regenbui.

Evoluties

Train een Surskit naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Water Gun
4010025
Level
6
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
9
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
14
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
17
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
22
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
25
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
25
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
35
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
38
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM016
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM077
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM135
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM142
Hydro Pump
110805
TM143
Blizzard
110705
Raakt altijd in een sneeuwstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM174
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM185
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Fell Stinger
5010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 3 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.