Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#277

Swellow

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Swallow Pokémon
Type:
HP
60
Attack
85
Defense
60
Sp. Atk
75
Sp. Def
50
Speed
125
Eigroepen:Flying
Nummer:#277 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Abilities

Guts
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50% als hij verlamd, vergiftigd of verbrand is, of slaapt.
Scrappy
(Verborgen Ability)
Eigen Normal-type en Fighting-type aanvallen kunnen Ghost-type Pokémon raken, en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Evoluties

Train een Taillow naar Lv. 22.