Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#924

Tandemaus

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Couple Pokémon
Type:
HP
50
Attack
50
Defense
45
Sp. Atk
40
Sp. Def
45
Speed
75
Eigroepen:Fairy, Field
Nummer:#924 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#097 (Kitakami Pokédex)
#071 (Paldea Pokédex)

Abilities

Run Away
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.
Pickup
Als de tegenstander een voorwerp opgebruikt, neemt deze Pokémon hem over.
Na een gevecht heeft deze Pokémon 10% kans om een voorwerp te vinden.
Own Tempo
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet verward raken, en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Evoluties

Train een Tandemaus naar Lv. 25 in een gevecht (evolueert uit zichzelf).

Level-up aanvallen

Level
1
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
5
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Level
8
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
11
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Level
14
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
18
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
22
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
26
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
30
Hyper Voice
9010010
Level
33
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
37
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
Level
41
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
46
Population Bomb
209010
Raakt 10 keer.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM183
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.