Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#641

Tornadus (Incarnate Forme)

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Cyclone Pokémon
Type:
HP
79
Attack
115
Defense
70
Sp. Atk
125
Sp. Def
80
Speed
111
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#641 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)

Abilities

Prankster
Eigen statusaanvallen hebben verhoogde prioriteit, maar mislukken op Dark-type tegenstanders.
Defiant
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.

Vormen

Basisvorm van Tornadus.
Gebruik de Reveal Glass op Tornadus.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
5
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
15
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
20
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
25
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
30
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
35
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
45
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
50
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
55
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
60
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Level
65
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
Level
70
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
77
Bleakwind Storm
1008010
Heeft 30% kans om de Speed van de tegenstanders te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM052
Snowscape
10
Wekt een sneeuwstorm op die 5 beurten duurt.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM080
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM158
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.