Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#848

Toxel

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Baby Pokémon
Type:
HP
40
Attack
38
Defense
35
Sp. Atk
54
Sp. Def
35
Speed
40
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#848 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#198 (Paldea Pokédex)

Abilities

Rattled
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Bug-, Dark- of Ghost-type aanval, of wanneer de tegenstander Intimidate gebruikt.
Static
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt.
Klutz
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan geen voorwerpen gebruiken.

Evoluties

Train een Toxel naar Lv. 30 met één van de volgende Natures: Adamant, Brave, Docile, Hardy, Hasty, Impish, Jolly, Lax, Naive, Naughty, Quirky, Rash, Sassy.
Train een Toxel naar Lv. 30 met één van de volgende Natures: Bashful, Bold, Calm, Careful, Gentle, Lonely, Mild, Modest, Quiet, Relaxed, Serious, Timid.

Level-up aanvallen

Level
1
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
1
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Level
1
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM223
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.

Ei-aanvallen

Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.