Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#849

Toxtricity (Amped Form)

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Punk Pokémon
Type:
HP
75
Attack
98
Defense
70
Sp. Atk
114
Sp. Def
70
Speed
75
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#849 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#199 (Paldea Pokédex)

Abilities

Punk Rock
Verhoogt de kracht van eigen geluidsaanvallen met 25%, en halveert de schade van geluidsaanvallen van tegenstanders.
Plus
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 50% als een teamgenoot ook Plus of Minus heeft.
Technician
(Verborgen Ability)
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.

Vormen

Evolueer een Toxel met een bepaalde Nature.
Evolueer een Toxel met een bepaalde Nature.

Evoluties

Train een Toxel naar Lv. 30 met één van de volgende Natures: Adamant, Brave, Docile, Hardy, Hasty, Impish, Jolly, Lax, Naive, Naughty, Quirky, Rash, Sassy.
Train een Toxel naar Lv. 30 met één van de volgende Natures: Bashful, Bold, Calm, Careful, Gentle, Lonely, Mild, Modest, Quiet, Relaxed, Serious, Timid.

Level-up aanvallen

Evolutie
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
1
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Noble Roar
10030
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Level
1
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
4
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
8
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Level
12
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
24
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
32
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
36
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
40
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
44
Overdrive
8010010
Level
48
Boomburst
14010010
Level
52
Shift Gear
10
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus en de Attack van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM026
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM048
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM067
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM068
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM072
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TM073
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM080
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM091
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TM096
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TM102
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM136
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.