Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#763

Tsareena

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Fruit Pokémon
Type:
HP
72
Attack
120
Defense
98
Sp. Atk
50
Sp. Def
98
Speed
72
Eigroepen:Grass
Nummer:#763 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#083 (Paldea Pokédex)

Abilities

Leaf Guard
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.
Queenly Majesty
Negeert aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Sweet Veil
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon en teamgenoten kunnen niet in slaap vallen.

Evoluties

Train een Bounsweet naar Lv. 18.
Train een Steenee die de aanval Stomp kent.

Level-up aanvallen

Evolutie
Trop Kick
7010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
1
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Power Whip
1208510
Level
1
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
1
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
1
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
16
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
22
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
28
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
34
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Level
40
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Level
46
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
58
High Jump Kick
1309010
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM190
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM194
Grassy Glide
6010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.