Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#772

Type: Null

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Synthetic Pokémon
Type:
HP
95
Attack
95
Defense
95
Sp. Atk
95
Sp. Def
95
Speed
59
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#772 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Type: Null is niet verkrijgbaar in Pokémon Scarlet & Violet.
Klik hier om Type: Null in de Pokémon Sword & Shield Pokédex te bekijken.

Abilities

Battle Armor
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.

Evoluties

Train een Type: Null met hoge vriendschap.