Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#666

Vivillon

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Scale Pokémon
Type:
HP
80
Attack
52
Defense
50
Sp. Atk
90
Sp. Def
50
Speed
89
Eigroepen:Bug
Nummer:#666 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#037 (Paldea Pokédex)

Abilities

Shield Dust
Beschermt tegen neveneffecten van aanvallen.
Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Friend Guard
(Verborgen Ability)
Teamgenoten ontvangen 25% minder schade van aanvallen.

Evoluties

Train een Scatterbug naar Lv. 9.
Train een Spewpa naar Lv. 12.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Leer als
Tackle
4010035
Leer als
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Level-up aanvallen

Evolutie
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
12
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
17
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
21
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
25
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
31
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
35
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
45
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
50
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.

TM- en TR-aanvallen

TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM016
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM131
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM193
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Broed
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.