Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#637

Volcarona

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Sun Pokémon
Type:
HP
85
Attack
60
Defense
65
Sp. Atk
135
Sp. Def
105
Speed
100
Eigroepen:Bug
Nummer:#637 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#275 (Paldea Pokédex)

Abilities

Flame Body
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verbrand wordt.
Eieren komen sneller uit.
Swarm
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.

Evoluties

Train een Larvesta naar Lv. 59.

Level-up aanvallen

Evolutie
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Fiery Dance
8010010
Heeft 50% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
1
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
18
Flame Wheel
6010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
Level
24
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
30
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
36
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
42
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
54
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
62
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
Level
70
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
78
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM024
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM038
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM107
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM128
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM141
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM157
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM165
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Broed
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.