Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#960

Wiglett

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Garden Eel Pokémon
Type:
HP
10
Attack
55
Defense
25
Sp. Atk
35
Sp. Def
25
Speed
95
Eigroepen:Water 3
Nummer:#960 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#288 (Paldea Pokédex)

Abilities

Gooey
Als een tegenstander fysiek contact maakt, wordt zijn Speed verlaagd met 1 niveau.
Rattled
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Bug-, Dark- of Ghost-type aanval, of wanneer de tegenstander Intimidate gebruikt.
Sand Veil
(Verborgen Ability)
In een zandstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.

Evoluties

Train een Wiglett naar Lv. 26.

Level-up aanvallen

Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
8
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
12
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
20
Slam
807520
Level
20
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
24
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
32
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
36
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Level
40
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM135
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM142
Hydro Pump
110805
TM143
Blizzard
110705
Raakt altijd in een sneeuwstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM208
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM209
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM221
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.

Ei-aanvallen

Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.