Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#570

Zorua

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Tricky Fox Pokémon
Type:
HP
40
Attack
65
Defense
40
Sp. Atk
80
Sp. Def
40
Speed
65
Eigroepen:Field
Nummer:#570 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#228 (Paldea Pokédex)

Abilities

Illusion
Deze Pokémon doet zich voor als de laatste Pokémon in de Party die niet uitgeschakeld is, tot hij geraakt wordt door een aanval.

Vormen

Basisvorm van Zorua.
Regionale vorm van Zorua in de Hisui-regio.

Evoluties

Train een Zorua naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
4
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
8
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
12
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
24
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
28
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
40
Night Daze
859510
Heeft 40% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
48
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM092
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM172
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM177
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM195
Burning Jealousy
701005
Verbrandt alle tegenstanders die deze beurt hun statistieken verhoogd hebben.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
TM202
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.