Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#869

Alcremie

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Cream Pokémon
Type:
HP
65
Attack
60
Defense
75
Sp. Atk
110
Sp. Def
121
Speed
64
Eigroepen:Amorphous, Fairy
Nummer:#869 (National Pokédex)
#869 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#186 (Galar Pokédex)

Abilities

Sweet Veil
Deze Pokémon en teamgenoten kunnen niet in slaap vallen.
Aroma Veil
(Verborgen Ability)
Beschermt deze Pokémon en teamgenoten tegen verliefdheid en het onbruikbaar worden van aanvallen.

Vormen

Basisvorm van Alcremie.
Dynamax een Alcremie met de Gigantamax Factor.

Evoluties

Geef een Milcery een Sweet vast en laat je personage in rondjes draaien.

Level-up aanvallen

Evolutie
Decorate
15
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Level
1
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
15
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
20
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
25
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
30
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
35
Dazzling Gleam
8010010
Level
40
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
45
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
50
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM89
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM92
Mystical Fire
7510010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR14
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TR19
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, te bevriezen of te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Broed
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Misty Explosion
1001005
De gebruiker valt flauw. Kracht verhoogt met 50% op Misty Terrain.