Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#024

Arbok

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Cobra Pokémon
Type:
HP
60
Attack
95
Defense
69
Sp. Atk
65
Sp. Def
79
Speed
80
Eigroepen:Dragon, Field
Nummer:#024 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
Unnerve
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.

Evoluties

Train een Ekans naar Lv. 22.

Aanvallen uit eerdere games

Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Glare
10030
Verlamt het doelwit.
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Slam
807520
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Aqua Tail
909010
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Brutal Swing
6010020
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Seed Bomb
8010015
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Strength
8010015
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.