Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#493

Arceus

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Alpha Pokémon
Type:
HP
120
Attack
120
Defense
120
Sp. Atk
120
Sp. Def
120
Speed
120
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#493 (National Pokédex)

Abilities

Multitype
Verandert het type van deze Pokémon afhankelijk van de Plate of Z-Crystal die hij vast heeft.