Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#881

Arctozolt

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Fossil Pokémon
Type:
HP
90
Attack
100
Defense
90
Sp. Atk
90
Sp. Def
80
Speed
55
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#881 (National Pokédex)
#881 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#375 (Galar Pokédex)

Abilities

Volt Absorb
Absorbeert Electric-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Static
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt.
Wilde Electric-type Pokémon verschijnen vaker.
Slush Rush
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Speed van deze Pokémon in een hagelstorm.

Level-up aanvallen

Level
1
Powder Snow
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
7
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
14
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Level
21
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
28
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
35
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Level
42
Freeze-Dry
7010020
Is altijd super-effectief tegen Water-type Pokémon. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
49
Slam
807520
Level
56
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
63
Bolt Beak
8510010
Kracht verdubbelt als de gebruiker vóór het doelwit aanvalt.
Level
70
Icicle Crash
859010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
77
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM05
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM35
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM51
Icicle Spear
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM54
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM64
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM66
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM67
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR09
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TR80
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TR86
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Meteor Beam
1209010
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Master Dojo
Rising Voltage
7010020
Kracht verdubbelt op Electric Terrain.