Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#610

Axew

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Tusk Pokémon
Type:
HP
46
Attack
87
Defense
60
Sp. Atk
30
Sp. Def
40
Speed
57
Eigroepen:Dragon, Monster
Nummer:#610 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#324 (Galar Pokédex)

Abilities

Rivalry
Eigen aanvallen doen 25% meer schade tegen hetzelfde geslacht, maar 25% minder tegen het andere geslacht.
Mold Breaker
Negeert Abilities van tegenstanders die aanvallen van deze Pokémon verhinderen.
Unnerve
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.

Evoluties

Train een Axew naar Lv. 38.
Train een Fraxure naar Lv. 48.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
3
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
6
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
9
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
15
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
18
Dragon Claw
8010015
Level
21
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
24
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
27
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
30
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Level
33
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Level
36
Dragon Pulse
8510010
Level
39
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
42
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
45
Guillotine
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.
Level
48
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en TR-aanvallen

TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM94
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM99
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR24
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR47
Dragon Claw
8010015
TR51
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR60
X-Scissor
8010015
TR62
Dragon Pulse
8510010

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
First Impression
9010010
Raakt vóór het doelwit, maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.

Move Tutor-aanvallen

Circhester
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Master Dojo
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Aqua Tail
909010
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015