Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#760

Bewear

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Strong Arm Pokémon
Type:
HP
120
Attack
125
Defense
80
Sp. Atk
55
Sp. Def
60
Speed
60
Eigroepen:Field
Nummer:#760 (National Pokédex)
#760 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#095 (Galar Pokédex)

Abilities

Fluffy
Halveert de schade van aanvallen van tegenstanders die fysiek contact maken, maar verdubbelt de schade van Fire-type aanvallen.
Klutz
Deze Pokémon kan geen voorwerpen gebruiken.
Unnerve
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.

Evoluties

Train een Stufful naar Lv. 27.

Level-up aanvallen

Evolutie
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
1
Tackle
4010035
Level
12
Brutal Swing
6010020
Level
16
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Strength
8010015
Level
24
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
30
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
36
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
42
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
48
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
54
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
60
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM04
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM05
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM42
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM75
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR47
Dragon Claw
8010015
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR53
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR64
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR74
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR93
Darkest Lariat
8510010
Negeert aangepaste statistieken van het doelwit.
TR94
High Horsepower
959510
TR99
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.

Ei-aanvallen

Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.