Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#427

Buneary

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Rabbit Pokémon
Type:
HP
55
Attack
66
Defense
44
Sp. Atk
44
Sp. Def
56
Speed
85
Eigroepen:Field, Human-Like
Nummer:#427 (National Pokédex)
#427 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#004 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Run Away
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.
Klutz
Deze Pokémon kan geen voorwerpen gebruiken.
Limber
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet verlamd worden.

Evoluties

Train een Buneary met hoge vriendschap.

Level-up aanvallen

Level
1
Pound
4010035
Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
4
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
8
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
12
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Level
16
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
20
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
24
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
32
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Level
44
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Level
48
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
52
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM03
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM04
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM05
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM75
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR35
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR44
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Circle Throw
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Broed
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Broed
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.

Aanvallen van vorige generaties

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Cut
509530
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.