Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#659

Bunnelby

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Digging Pokémon
Type:
HP
38
Attack
36
Defense
38
Sp. Atk
32
Sp. Def
36
Speed
57
Eigroepen:Field
Nummer:#659 (National Pokédex)
#659 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#048 (Galar Pokédex)

Abilities

Cheek Pouch
Geneest 33% HP als deze een Berry eet.
Huge Power
(Verborgen Ability)
Verdubbelt de Attack van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Bunnelby naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
3
Tackle
4010035
Level
6
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Level
9
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
12
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
15
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
18
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
21
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
24
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
27
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
30
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
33
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
39
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR23
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR74
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR86
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Ei-aanvallen

Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.

Aanvallen van vorige generaties

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015