Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#012

Butterfree

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Butterfly Pokémon
Type:
HP
60
Attack
45
Defense
50
Sp. Atk
90
Sp. Def
80
Speed
70
Eigroepen:Bug
Nummer:#012 (National Pokédex)
#012 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#015 (Galar Pokédex)

Abilities

Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker (zeldzame) voorwerpen vast.
Tinted Lens
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die niet heel effectief zijn, doen dubbele schade.

Vormen

Basisvorm van Butterfree.
Dynamax een Butterfree met de Gigantamax Factor.

Evoluties

Train een Caterpie naar Lv. 7.
Train een Metapod naar Lv. 10.

Level-up aanvallen

Evolutie
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
8
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
12
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
12
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
12
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
16
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
24
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
32
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
40
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Level
44
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM74
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM82
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM95
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR61
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR89
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TR96
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.

Aanvallen van vorige generaties

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Teleport
20
Wisselt de gebruiker.