Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#898

Calyrex

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:King Pokémon
Type:
HP
100
Attack
80
Defense
80
Sp. Atk
80
Sp. Def
80
Speed
80
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#898 (National Pokédex)
#898 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#210 (Crown Tundra Pokédex)

Abilities

Unnerve
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.

Vormen

Basisvorm van Calyrex.
Verenig Calyrex en Glastrier met de Reins of Unity.
Verenig Calyrex en Spectrier met de Reins of Unity.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
1
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Pound
4010035
Level
8
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Level
16
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
24
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
32
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
40
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
48
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
56
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
64
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
72
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Level
80
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Level
88
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.

TM- en TR-aanvallen

TM02
Pay Day
4010020
Geeft na het gevecht extra prijzengeld, gelijk aan 5× het level van de gebruiker.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM12
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM60
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
TM61
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
TM62
Speed Swap
10
Wisselt de Speed van de gebruiker en het doelwit.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM88
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM91
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR14
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TR19
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, te bevriezen of te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR34
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR71
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR96
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.