Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#737

Charjabug

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Battery Pokémon
Type:
HP
57
Attack
82
Defense
95
Sp. Atk
55
Sp. Def
75
Speed
36
Eigroepen:Bug
Nummer:#737 (National Pokédex)
#737 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#017 (Galar Pokédex)

Abilities

Battery
Verhoogt de kracht van speciale aanvallen van teamgenoten.

Evoluties

Train een Grubbin naar Lv. 20.
Gebruik een Thunder Stone op een Charjabug.

Level-up aanvallen

Evolutie
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Vise Grip
5510030
Level
15
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
23
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
29
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Level
36
X-Scissor
8010015
Level
43
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
50
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
57
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
64
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.

TM- en TR-aanvallen

TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM80
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM82
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM93
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR60
X-Scissor
8010015
TR80
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TR86
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Ei-aanvallen

Broed
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Rising Voltage
7010020
Kracht verdubbelt op Electric Terrain.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen van vorige generaties

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.