Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#421

Cherrim

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Blossom Pokémon
Type:
HP
70
Attack
60
Defense
70
Sp. Atk
87
Sp. Def
78
Speed
85
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#421 (National Pokédex)
#421 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#129 (Galar Pokédex)

Abilities

Flower Gift
Verhoogt de Attack en Sp. Def van deze Pokémon en alle teamgenoten in sterk zonlicht.

Evoluties

Train een Cherubi naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Evolutie
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
1
Flower Shield
10
Verhoogt de Defense van alle Grass-type Pokémon op het veld met 1 niveau.
Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
1
Leafage
4010040
Level
1
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
1
Tackle
4010035
Level
15
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
20
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
28
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
34
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
41
Petal Blizzard
9010015
Level
48
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
55
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Level
62
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM12
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM46
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM88
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010
TR96
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.

Ei-aanvallen

Broed
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Flower Shield
10
Verhoogt de Defense van alle Grass-type Pokémon op het veld met 1 niveau.
Broed
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Broed
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.

Aanvallen van vorige generaties

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.