Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#170

Chinchou

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Angler Pokémon
Type:
HP
75
Attack
38
Defense
38
Sp. Atk
56
Sp. Def
56
Speed
67
Eigroepen:Water 2
Nummer:#170 (National Pokédex)
#170 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#220 (Galar Pokédex)
#188 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Volt Absorb
Absorbeert Electric-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Illuminate
Wilde Pokémon verschijnen vaker.

Evoluties

Train een Chinchou naar Lv. 27.

Level-up aanvallen

Level
1
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
8
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
12
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
16
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
20
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
28
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
32
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
36
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
40
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
44
Hydro Pump
110805

TM- en TR-aanvallen

TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM35
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM80
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR09
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR16
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR17
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR80
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TR84
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TR86
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Broed
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Rising Voltage
7010020
Kracht verdubbelt op Electric Terrain.

Aanvallen van vorige generaties

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.