Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#878

Cufant

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Copperderm Pokémon
Type:
HP
72
Attack
80
Defense
49
Sp. Atk
40
Sp. Def
49
Speed
40
Eigroepen:Field, Mineral
Nummer:#878 (National Pokédex)
#878 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#108 (Crown Tundra Pokédex)
#302 (Galar Pokédex)

Abilities

Sheer Force
Negeert neveneffecten van eigen aanvallen, maar verhoogt de kracht met 30%.
Heavy Metal
(Verborgen Ability)
Verdubbelt het gewicht van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Cufant naar Lv. 34.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
10
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
15
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
30
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
35
Strength
8010015
Level
40
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
45
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
50
High Horsepower
959510
Level
55
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM01
Mega Kick
120755
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM54
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR72
Power Whip
1208510
TR74
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR94
High Horsepower
959510
TR99
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.

Ei-aanvallen

Broed
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.
Broed
Slam
807520
Broed
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Broed
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Steel Roller
1301005
Kan alleen gebruikt worden als speciaal terrein actief is, en verwijdert dat terrein.
Motostoke
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.