Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#742

Cutiefly

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Bee Fly Pokémon
Type:
HP
40
Attack
45
Defense
40
Sp. Atk
55
Sp. Def
40
Speed
84
Eigroepen:Bug, Fairy
Nummer:#742 (National Pokédex)
#742 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#187 (Galar Pokédex)

Abilities

Honey Gather
Na een gevecht heeft deze Pokémon een kans om Honey te vinden, die stijgt met zijn Level.
Shield Dust
Beschermt tegen neveneffecten van aanvallen.
Sweet Veil
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon en teamgenoten kunnen niet in slaap vallen.

Evoluties

Train een Cutiefly naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Fairy Wind
4015
Level
6
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
12
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
18
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
24
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
30
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
36
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
42
Dazzling Gleam
8010010
Level
48
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
54
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM62
Speed Swap
10
Wisselt de Speed van de gebruiker en het doelwit.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR18
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR61
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Broed
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Powder
10020
Negeert deze beurt een Fire-type aanval van het doelwit, en brengt die dan 25% HP schade toe.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.