Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#800

Necrozma (Dawn Wings)

Introductie:Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon
Soort:Prism Pokémon
Type:
HP
97
Attack
113
Defense
109
Sp. Atk
157
Sp. Def
127
Speed
77
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#800 (National Pokédex)
#800 (Beschikbaar in Sword & Shield)

Abilities

Prism Armor
Super-effectieve aanvallen van tegenstanders doen 25% minder schade.

Vormen

Basisvorm van Necrozma.
Fuseer Necrozma en Solgaleo met de N-Solarizer.
Fuseer Necrozma en Lunala met de N-Lunarizer.

Speciale aanvallen

N-Lunarizer
Moongeist Beam
1001005
Negeert de Ability van het doelwit.

Level-up aanvallen

Level
1
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Level
1
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
1
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
8
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Level
16
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
24
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
32
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
40
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
48
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
56
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
64
Power Gem
8010020
Level
72
Photon Geyser
1001005
Gebruikt de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
Level
80
Autotomize
15
Verhoogt de snelheid van de gebruiker met 2 niveaus en vermindert zijn gewicht met 100 kg.
Level
88
Prismatic Laser
16010010
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM54
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM69
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM96
Smart Strike
7010
Raakt altijd.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM99
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR24
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR34
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TR36
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR44
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR51
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TR52
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR60
X-Scissor
8010015
TR62
Dragon Pulse
8510010
TR63
Power Gem
8010020
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR70
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR74
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TR76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR97
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Master Dojo
Meteor Beam
1209010
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Sunsteel Strike
1001005
Negeert de Ability van het doelwit.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.