Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#751

Dewpider

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Water Bubble Pokémon
Type:
HP
38
Attack
40
Defense
52
Sp. Atk
40
Sp. Def
72
Speed
27
Eigroepen:Bug, Water 1
Nummer:#751 (National Pokédex)
#751 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#091 (Crown Tundra Pokédex)
#214 (Galar Pokédex)

Abilities

Water Bubble
Verdubbelt de kracht van eigen Water-type aanvallen, verlaagt de kracht van Fire-type aanvallen van tegenstanders en beschermt tegen verbranding.
Water Absorb
(Verborgen Ability)
Absorbeert Water-type aanvallen om 25% HP te genezen.

Evoluties

Train een Dewpider naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
8
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
12
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
16
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
28
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
32
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Level
36
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
40
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
48
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.

TM- en TR-aanvallen

TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR16
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR18
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR60
X-Scissor
8010015
TR61
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR84
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TR98
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Frost Breath
609010
Raakt altijd met een critical hit.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.