Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#825

Dottler

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Radome Pokémon
Type:
HP
50
Attack
35
Defense
80
Sp. Atk
50
Sp. Def
90
Speed
30
Eigroepen:Bug
Nummer:#825 (National Pokédex)
#825 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#011 (Galar Pokédex)
#015 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker (zeldzame) voorwerpen vast.
Telepathy
(Verborgen Ability)
Ontwijkt alle aanvallen van teamgenoten.

Evoluties

Train een Blipbug naar Lv. 10.
Train een Dottler naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Evolutie
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Evolutie
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Evolutie
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM60
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
TM61
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM91
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR18
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR34
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR61
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR99
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.

Ei-aanvallen

Broed
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Broed
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Broed
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.