Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#886

Drakloak

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Caretaker Pokémon
Type:
HP
68
Attack
80
Defense
50
Sp. Atk
60
Sp. Def
50
Speed
102
Eigroepen:Amorphous, Dragon
Nummer:#886 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#111 (Crown Tundra Pokédex)
#396 (Galar Pokédex)

Abilities

Clear Body
Andere Pokémon kunnen de statistieken van deze Pokémon niet verlagen.
Infiltrator
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.
Cursed Body
(Verborgen Ability)
Aanvallen die deze Pokémon raken hebben 30% kans om onbruikbaar te worden.

Evoluties

Train een Dreepy naar Lv. 50.
Train een Drakloak naar Lv. 60.

Level-up aanvallen

Evolutie
Dragon Pulse
8510010
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
6
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
12
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
18
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
24
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
30
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
36
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
42
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
48
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
54
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
61
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
66
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
72
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.

TM- en TR-aanvallen

TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM30
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM37
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
TM38
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM77
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM86
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
TM99
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
TR02
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR09
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR15
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR24
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR51
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TR62
Dragon Pulse
8510010
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR84
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TR97
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.

Ei-aanvallen

Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.

Move Tutor-aanvallen

Circhester
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.