Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#817

Drizzile

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Water Lizard Pokémon
Type:
HP
65
Attack
60
Defense
55
Sp. Atk
95
Sp. Def
55
Speed
90
Eigroepen:Field, Water 1
Nummer:#817 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#008 (Galar Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Sniper
(Verborgen Ability)
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Sobble naar Lv. 16.
Train een Drizzile naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
12
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
19
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
24
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
30
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
36
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
42
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
48
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.

TM- en TR-aanvallen

TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM46
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR45
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR98
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Broed
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Fell Stinger
5010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 3 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.

Move Tutor-aanvallen

Hammerlocke
Water Pledge
8010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.