Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#632

Durant

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Iron Ant Pokémon
Type:
HP
58
Attack
109
Defense
112
Sp. Atk
48
Sp. Def
48
Speed
109
Eigroepen:Bug
Nummer:#632 (National Pokédex)
#632 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#101 (Crown Tundra Pokédex)
#316 (Galar Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Truant
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan om de beurt niet aanvallen.

Level-up aanvallen

Level
1
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Vise Grip
5510030
Level
8
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
12
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
Level
16
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
20
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
32
X-Scissor
8010015
Level
36
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
44
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
48
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Level
52
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
56
Guillotine
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM- en TR-aanvallen

TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM37
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR60
X-Scissor
8010015
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR70
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR74
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.

Ei-aanvallen

Broed
First Impression
9010010
Raakt vóór het doelwit, maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Broed
Metal Burst
10010
Doet 1,5× de schade van de laatste aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Motostoke
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015